Hoofdcontent

Toegankelijkheid

Team Sportservice vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze (online) dienstverlening. Ook mensen met een beperking. Het toegankelijk maken onze websites hoort hier ook bij. Voor meer informatie over digitale toegankelijkheid kun je de website www.digitoegankelijk.nl bezoeken.

 

Toegankelijkheidsverklaring

 

Deze verklaring is opgesteld op 9 juli 2021 en geldt voor de website www.provincieutrechtactief.nl. De website voldoet voor een groot deel aan de gestelde eisen, zie onderstaand label. In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kun je precies zien hoe toegankelijk deze website is. Ook kun je daar lezen welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

Status toegankelijkheidslabel van Vijfheerenlanden Actief. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Akkoordverklaring


Deze verklaring is op 09-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Team Sportservice .
Functie: Manager MKS.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-07-2021.

 

Feedback en contactgegevens


Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via celbertsen@teamsportservice.nl.

 

Wat kunt u van ons verwachten?


Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

 

Handhavingsprocedure

 

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.